Біомедична інженерія Авіоніка
3 семестр
 • Біомедичні сигнали та схемотехніка біомедичних апаратів ,ч.2
 • Вища математика ч.3
 • Інформатика в біомедичній інженерії,ч.2
 • Інформаційні системи практичної медицини
 • Основи комп"ютерної графіки
 • Основи охорони праці та безпека життєдіяльності
 • Основи теорії інформації та інформаційних систем
 • Основи комп'ютерної графіки в авіоніці
 • Основи права
 • Механіка
 • Основи економіки в авіації
 • Основи теорії кіл
 • Мікропроцесори та мікропроцесорні системи в авіоніці
 • Метрологія та стандартизація
 • Основи авіації
4 семестр
 • Компонентна база біомедичної апаратури
 • Акустичні методи дослідження в медицині
 • Бази даних в біомедичних інформаційно-комп"ютерних системах
 • Біосумісні матеріали медичного приладобудування
 • Медичні прилади та системи,ч.1
 • Основи матеріалознавства
 • Основи проектування біомедичної апаратури,ч.1
 • Фізико-теоретичні основи конструювання та надійність біомедичних апаратів
 • Авіаматеріалознавство
 • Теорія автоматичного управління
 • Авіаційні електричні машини та апарати
 • Інформаційно-вимірювальні системи авіоніки
 • Основи навігації та пілотажно-навігаційні комплекси
 • Проектування засобів та систем авіоніки
 • Надійність систем авіоніки
 • Електропостачання повітряних суден
 • Системи та засоби радіозв'язку в авіації