Про спеціальності та спеціалізації

 

У нас студенти навчаються за спеціальностями "БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ" та "АВІОНІКА" та спеціалізацією: «Біотехнічні та медичні апарати і системи».
Кафедра ЕЗІКТ також приймає  участь у підготовці фахівців за спеціалізаціями «Технології та засоби телекомунікацій»*, «Радіоелектронні апарати та засоби».*

Знайомтеся з нами.

Спеціальність "АВІОНІКА".
Авіоніка (від авіація англ. Aviation і електроніка англ. Electronics) — сукупна назва усіх електронних систем, розроблених для використання на літальних апаратах, штучних супутниках та пілотованих засобах космонавтики.
Зараз авіоніка становить більшу частину витрат при виробництві літальних апаратів. Приміром для винищувачів F-15E і F-14 частка витрат на авіоніку становить 80% від загальної вартості літака.
На сучасних підприємствах цивільної авіації технічною експлуатацією  займається один фахівець – інженер з авіаційного і радіоелектронного обладнання (сьогодні – з авіоніки, тобто авіаційної електроніки). Це фахівець широкого профілю з авіаційної техніки: електро-, радіо- та приладового обладнання, пілотажно-навігаційних комплексів тощо. Одним з найбільш важливих завдань, які  стоять перед ним, є розробка і  впровадження заходів з попередження авіаційних пригод і інцидентів внаслідок  відмов і несправностей авіоніки. Вирішення цього питання досягається:
-  високим рівнем організації і якості роботи з технічного обслуговування авіоніки;
- глибоким аналізом причин відмов і несправностей;
- розробкою і впровадженням ефективних профілактичних заходів;
- системою контролю якості підготовки авіоніки до польоту;
- високим рівнем підготовки льотного та інженерно-технічного складу.
Робота фахівців з спеціальності «Авіоніка» передбачає визначення  технічного стану обладнання літальних апаратів, показників їх якості та безвідмовної роботи,  що забезпечує найвищу якість та безпеку польотів.
В м.Львові працює державне підприємство Львівський авіаремонтний завод, який виконує замовлення Міністерства оборони України і нагально
потребує оновлення спеціалістів високої кваліфікації.
В Західному регіоні України нарощують свою потужність аеропорти в містах Львові, Тернополі, Івано-Франківську,Чернівцях, Ужгороді, Луцьку і Рівному, в яких також наростає потреба в висококваліфікованих спеціалістах для обслуговування вітчизняних і іноземних літаків.

За даними Державної служби статистики України середньомісячна зарплата в авіаційному транспорті у 2020 році складає 41395 гривень і
знаходиться на першому місці в Україні.

Спеціальність «БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ».
Спеціалізація «Біотехнічні та медичні апарати і системи».
Щоб опанувати цю найсучаснішу спеціальність, потрібно бути і техніком, і медиком одночасно. Вона поєднує інженерію і науки про життя. Охоплює діяльність від безпосереднього клінічного застосування до довгострокових досліджень природних і штучних біомедичних об’єктів.
Ти отримаєш знання в області інженерії, медицини і біології. Набудеш навичок проектування із застосуванням біомеханічних принципів. Навчишся розробляти біологічні і медичні системи і продукти, такі як штучні органи, протези, прилади, медичні інформаційні системи та системи керування в охороні здоров’я й наданні медичної допомоги.
Ти навчишся забезпечувати обслуговування та ремонт діагностично-лікувальних комплексів та медичних апаратів різноманітного призначення. Фахівці цієї спеціальності підготовлені для роботи у науково-дослідних та проектних організаціях, санаторно-курортних та лікувальних закладах, центрах медичної діагностики і установах біомедичних досліджень, закладах охорони материнства і дитинства.
Наші випускники приймають участь у дослідженні та розробленні технічних та штучних біологічних об’єктів. Вони розробляють медичну техніку та технологію її виробництва й експлуатації.Також розробляють засоби та методи контролю якості та сертифікації приладів. Це необхідно для безпечного застосування  апаратів в будь-яких галузях біології і медицини.Розроблені біомедичні та біотехнічні системи мусять бути безпечними при взаємодії з живими організмами.

Спеціалізація «Технології та засоби телекомунікацій»*
Фахівці, що здобули освіту за програмою даної спеціалізації, можуть надати весь спектр комплексних рішень і послуг в області системної інтеграції, побудови мікроелектронних інфокомунікаційних систем корпоративних замовників і телекомунікаційних мереж операторів зв'язку.
Можливі місця працевлаштування: оператори фіксованого і мобільного зв'язку, промислові підприємства, фінансові і банківські організації, підприємства енергетичного комплексу.

Спеціалізація «Радіоелектронні апарати та засоби»*
Ти навчишся проектувати, обслуговувати і ремонтувати різноманітні електронні засоби, супроводжувати їх впровадження та продаж.
Отримані знання можна закріпити 4-місячною високооплачуваною навчальною практикою на заводі побутової техніки корпорації LG Electronics (Вроцлав, Польща).
Можливі місця працевлаштування: установи телебачення і радіомовлення, науково-виробничі та проектно-конструкторські організації, організації сервісного обслуговування електронних засобів, супермаркети електроніки, побутова сфера.
Особливим попитом наші випускники користуються на виробництві компанії ЗАТ «Берегівський радіозавод» (м. Берегово) та Jabil Circuit Ukraine LLC (м. Ужгород).

*спеціальність «Телекомунікації та радіотехніка»